ungdomdator1
Artiklar •

Flickor flitigast internetanvändare

Nära varannan flicka i åldern 16–18 år använder internet minst tre timmar en vanlig dag. Däremot är det fler pojkar än flickor som ägnar mycket tid åt dataspel. Detta enligt SCB.

Läs mer »