Arkiv för ‘Barn & ungdomar’

Artiklar • Barn & ungdomar, Företag, Mobilsurf ...

Vi sammanfattar internetstatistikåret 2015

Statistik är spännande! Det visar inte minst besökssiffrorna för vår webbplats. Drygt 80 000 användare besökte internetstatistik.se under 2015. Flest besökare var det de dagar som vi publicerade nya data och våra nya rapporter (Bredbandskollen mobilmodeller och Svenskarna och internet).

Ungar & medier 2015: demografi

Statens medieråd har för första gången gjort en analys av hur demografiska faktorer påverkar barns och ungas medievanor och attityder till dessa. Den undersökta gruppen är barn i Sverige i åldrarna 5-16 år. Rapporten visar att föräldrars härkomst, utbildning och inkomst samt boendekommunens storlek har betydelse för barnens innehav, tillgång till och användning av smarta […]

Rapporter • Barn & ungdomar, Skola

Eleverna och internet 2015

Den här rapporten handlar om hur elever i olika åldrar använder internet i skolan och på fritiden och bygger på statistik från IIS årliga undersökning Svenskarna och internet 2015.

Regn + film = sant?

Nu skiner solen men det känns ändå som att det mesta av den här sommaren har regnat bort. Vad passar då bättre än att kolla på film eller videoklipp? I Mediebarometern 2014 finns intressant statistik om svenskarnas filmtittande.

Ungar och sociala medier

Statens medieråd har nu publicerat sin rapport om ungar och medier. Äntligen kan vi få svar på frågan om vilka sociala medier som är allra populärast bland våra ungdomar.

Rapporter • Barn & ungdomar

Föräldrar & medier 2015

Rapporten redovisar resultatet från en undersökning av vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medie- innehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan. De data som redovisas består av svar på de frågor som ställts till vårdnadshavare till barn mellan 9 och 18 år, det är alltså inte barnen själva som svarat på frågorna. […]

Rapporter • Barn & ungdomar

Ungar & medier 2015

I rapporten redovisas resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn 9–18 år. Underlaget för denna rapport består av två olika enkäter som sändes ut till 1 999 barn 9–12 år och 1 999 barn 13–18 år. Här hittar du teknisk information om undersökningen.