Barn i lågutbildade familjer äger oftare egna apparater

kids_tablet

Foto: Wayan Vota, CC BY-NC-SA 2.0.

Nyligen släppte Statens medieråd rapporten Ungar & medier 2015: demografi. Rapporten visar att föräldrarnas härkomst, utbildning och inkomst har betydelse för barn och ungas medievanor.

Det är första gången som Statens medieråd har gjort en analys av hur demografiska faktorer påverkar barn och ungas medievanor, innehav och tillgång till bland annat smartmobiler, surfplattor, datorer och tv-apparater.

I rapporten konstateras att barns medievanor ofta varierar i förvånansvärt stor utsträckning med demografiska faktorer som föräldrarnas härkomst, utbildning och inkomst samt boendekommunens storlek. Den undersökta gruppen är barn i Sverige i åldrarna 5-16 år och analysen är indelad i tre åldersgrupper.

Föräldrarnas utbildningsnivå spelar roll

Enligt rapporten är det över lag betydligt vanligare att barn i lågutbildade familjer äger egna apparater än att barn med högutbildade föräldrar gör det. Skillnaderna mellan utbildningsgrupperna minskar dock i takt med att barnen blir äldre.

Låt oss titta närmare på förhållandet mellan de yngre barnens (5-8 år) tillgång till medieapparater och föräldrarnas utbildningsnivå.

Bland de yngre barnen är det betydligt vanligare att man äger sina egna medieapparater bland barn till lågutbildade än bland barn till högutbildade. Det gäller nästan alla apparater och allra störst är skillnaden när det gäller en egen tv.

Skillnaderna är däremot mindre när det handlar om att ha tillgång till apparater i hemmet som man delar med resten av hushållet. Bland 5-8 åringarna är det vanligare att barn till högutbildade har tillgång till dator och surfplatta, medan barn till lågutbildade oftare har tillgång till en smartmobil. Barn till medelutbildade utmärker sig istället genom att vara de som oftast har tillgång till en handhållen spelkonsol.

Läs mer

Ladda ner hela rapporten här.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.