Artiklar

En fjärdedel läser dagstidning online

En genomsnittlig dag läser 25 procent av interetanvändarna någon dagstidning online, enligt Mediebarometer 2008 från Nordicom.

Bland de yngsta, 9-14 år, är det nästan ingen som läser dagstidningen online. Endast 3 procent uppger att de läser någon dagstidning online en genomsnittlig dag.

Läsningen online är som störst bland personer i åldern 25-44 år. I denna åldersgrupp läser en tredjedel (32 procent) någon dagstidning online.

Även bland de äldsta är dastidningarna populära på nätet. Drygt var fjärde (27 procent) i åldersgrupperna 45-64 år och 65-79 år läser någon dagstidning online en genomsnittlig dag.

läst dagstidning online

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.