Artiklar

Fler har tillgång till bredband än dagstidning i hemmet

I senaste Mediebarometern (2008) från Nordicom var det första gången som andelen med tillgång till bredband i hemmet var större än de som har en prenumeration på en dagstidning.

Två tredjedelar (67 procent) av samtliga svenskar i åldern 9-79 år har en prenumeration på en dagstidning i hemmet. Vi ser att andelen har minskat något under de senaste åren från runt 75 procent.

Samtidigt har andelen som har en bredbandsanslutning i hemmet ökat. I den senaste undersökningen är det 72 procent som har bredband i hemmet. 2005 var motsvarande andel 51 procent.

dagstidning bredband hemmet

Lägger man till andra typer av internetanslutningar så visar det sig att hela 85 procent av befolkning har tillgång till internet via dator hemmet.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

  • Strippklubb Stockholm 18 december 2010, kl 23.41

    Dagstidningar kommer försvinna inom 5-10år, om man inte läser dom på datorn så är det på ipaden eller liknande på bussen osv. Möjligtvis kommer gratistidningarna finnas kvar för dom som turar mindre sträckor där det är enklare att ta upp en tidning än att starta sin ipad

    Svara