Artiklar •

Hur många är det egentligen som inte använder internet i Sverige?

Svar: Det beror på hur du räknar.

Vi måste besluta vilken grupp av människor vi vill prata om, hur vi definierar ”använder” och vilken statistisk undersökning vi ska basera siffrorna på.

Att vi pratar om Sveriges befolkning är fastställt i rubriken men vilka åldersgrupper är vi intresserade av? Bland 1-2 åringarna är inte många internetanvändare och det är troligt att vi inte är intresserade av dessa. Däremot finns det cirka 735 000 personer som är över 75 år i landet, vill vi inkludera dessa? Vad vi väljer här har avgörande betydelse för slutresultatet då denna grupp innefattar ett stort antal icke-användare.

När det gäller val av undersökning har det ur flera perspektiv ingen betydelse. Som det visas i rapporten Svenskarna och Internet 2010 på sid. 13, ger alla (PTS, SCB, .SE och Nordicom) i princip samma resultat, trots olika metoder och frågeställningar. Om man däremot ska inkludera gruppen över 75 år, vilket jag avser göra i räkneexemplet nedan, behöver vi använda oss av Svenskarna och Internet då andra undersökningar har en övre åldersgräns någonstans mellan 75-79 år.

I rapporten Svenskarna och Internet 2010 kan vi på sidan 13 läsa att 1,5 miljoner människor inte använder internet. Hur har Olle Findahl, författare av rapporten, räknat fram det? Först och främst baserar han detta på en population som är Sveriges befolkning 16 år och uppåt, det vill säga ingen övre åldersgräns. I denna grupp finns totalt 7 673 014 personer i befolkningen.

När det gäller definitionen av ”användning” är denna siffra baserad på frågan ”Hur ofta, om någonsin, använder du internet i hemmet?” med svarsalternativen; aldrig; någon gång; någon-några ggr/mån, någon-några ggr vecka, någon-några ggr/dag och dagligen. De människor som är inkluderade är alla som svarar ”aldrig” eller ”någon gång” på den frågan. Olle har alltså valt att definiera de som använder internet mer sällan än månadsvis som icke-användare här. Skulle man välja bara de som svarat ”aldrig” förändras andelen med knappt 1%.

Totalt är det 19,5% som svarat att de aldrig använder internet i hemmet, eller endast någon gång gör det (mindre än månadsvis). 19,5% av 7 673 014 personer är 1 498 844 personer, dvs. ungefär 1,5 miljoner icke-användare.

Befolkningsstatistik enligt SCBs statistik databas 2009-12-31

Total befolkning i Sverige: 9 340 682 personer
Population 12 år <: 8 098 677 personer
Population 16 år <: 7 673 014 personer

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.