Artiklar

Internet används mest hemma

Den allra vanligaste platsen där internet används är i hemmet. Även de som har tillgång till internet på arbetet eller skolan har idag också internetuppkoppling hemma. 96% av de som använder internet på arbetet, och 99% av de som använder internet på skolan, använder internet hemma dagligen eller åtminstone någon gång i veckan. Andelen internetanvändare är högst bland de unga. Nästan alla, 94% av de mellan 16 och 25 år använder internet i hemmet. Sedan sjunker andelen successivt fram till pensionsåldern, där fortfarande två av tre använder internet. Nästan hälften av de unga pensionärerna är internetanvändare i hemmet, men endast 16% av de över 75 år. Utanför hemmet är det de unga som använder internet. Det är framför allt hos vänner och bekanta som de unga, i motsats till de äldre, ibland använder internet.


Wii 2008

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.