Artiklar

Internetspridningen fortsätter men planar ut

Fortfarande år 2008, kommer det till nya människor som skaffar sig tillgång till internet hemma. Men spridningen går långsamt trots att det fortfarande är en och en halv miljon svenskar som inte har internet hemma. 86% av befolkningen har idag tillgång till en dator hemma, 81% har tillgång till internet och 75% har tillgång till bredband.

I slutet på 90-talet, under den s.k. primära spridningsfasen fram till år 2000, spred sig internet mycket snabbt ut i befolkningen. Efter fem år hade halva den vuxna svenska befolkningen skaffat sig tillgång till internet i hemmet. Sedan, under den sekundära fasen, började tillväxttakten att mattas av. Men fortfarande efter tretton år tillkommer det nya internetanvändare varje år. Under de senaste åren har omkring tre nya procent av befolkningen skaffat sig internet årligen, vilket motsvarar ungefär 200 000 nya internetanvändare för varje år.


Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.