Artiklar

Mobila datatrafiken ökade kraftigt under 2008

Under de senaste två åren har datatrafiken i mobilnäten exploderat. Enligt Post- och telestyrelsens senaste siffror från Svensk Telemarknad ökade trafiken för mobila datatjänster under 2008 med 526 jämfört med 2007. Totalt skyfflades 13720 Tbyte i mobilnäten under 2008. Det ska jämföras med 2191 Tbyte under hela 2007.

Tittar vi på siffrorna fördelat per halvår, ser vi att utvecklingen tog ordentlig fart under andra halvåret 2007. Jämfört med första halvåret 2007 ökade den mobila datatrafiken med 380 procent. Sedan fortsatte den kraftiga tillväxten under 2008. Första halvåret 2008 uppgick datatrafiken till 4729 Tbyte och under andra halvåret fördubblades nästan trafiken ytterligare till 8991 Tbyte.

mobil datatrafik

En stor del av den ökade trafiken kan förklaras av det ökade antalet mobila bredbandsabonnemang. I slutet av 2008 fanns 877000 abonnemang för mobilt bredband i Sverige. Det ska jämföras med 376000 stycken i slutet av 2007.

Men det är inte bara abonnemangen som blivit fler utan användarna skickar och tar emot allt mer data. En genomsnittlig användare sände eller tog emot 1,8 Gbyte per månad under 2008. Under 2007 var motsvarande siffra 0,8 Gbyte per månad och användare. Alltså mer än en fördubbling!

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.