Nära hälften av svenskarna använder samma lösenord på många webbplatser

Post- och telestyrelsens (PTS) konsumentundersökning om Internetsäkerhet, visar att nästan hälften (48 procent) av Internetanvändarna alltid eller oftast använder samma lösenord på många webbplatser. Och det stora flertalet av dessa (38 procent av Internetanvändarna) byter aldrig ut lösenordet.

Ytterligare en tredjedel (33 procent) säger att de ibland eller oftast använder samma lösenord. Ungefär hälften av dessa (17 procent av Internetanvändarna) byter ut lösenordet regelbundet.

Var sjätte (16 procent) intervjuad uppger att de aldrig har samma lösenord på flera webbplatser. Bland dessa är det något fler som byter än som inte byter lösenordet regelbundet.

Användning av lösenord

Undersökningen genomfördes av TNS SIFO under hösten 2011.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.