Artiklar

Över en halv miljon svenskar har lagt av med fildelning

Fildelningen avtar med åldern, både i frekvens och i antalet människor som fildelar. Detta återspeglar sig också i det stora antalet människor som säger att de har fildelat tidigare men inte längre. Det rör sig om 600 000 personer, 8% av befolkningen eller 10% av Internetanvändarna. Dessa återfinns framför allt i åldrarna 26-35 år. Det tyder på att fildelningen är en aktivitet som främst hör till ungdomen och som drivs av de ungas stora musikintresse. Men ungdomen sträcker sig här ända upp i trettioårsåldern. När de blir äldre avtar musikintresset hos en del. De får jobb och bildar familj. Vi har här ett exempel på en ungdomsaktivitet som alla inte kommer att föra med sig när de blir äldre, åtminstone inte i samma omfattning. Men de har skaffat sig erfarenheten att fildela och kan, när de vill, återuppta denna aktivitet. Ser vi till befolkningen i stort kan vi säga att en av fyra (27%) i befolkningen har prövat på fildelning, och av Internetanvändarna är det en av tre (34%).

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.