Rapporten Svenskarna och Internet 2012 släppt

Då har vi äntligen släppt årets upplaga av rapporten Svenskarna och Internet. Rapporten baserar sig i år på 2744 telefonintervjuer, ett underlag som ger ganska bra möjligheter att vrida och vända på siffrorna.

Så, vad har vi då valt att lyfta fram lite extra i år? I pressmeddelandet, som i sin tur baseras på sammanfattningen i rapporten, får du en bra bild av de delar vi funnit extra intressanta i årets resultat. Självklart kommer du att läsa hela underlaget så sammanfattning spelar troligen mindre roll ;)

Vi har återigen tittat på de små barnens användning. I årets studie sänkte vi åldersgränsen för hur små barn vi frågar om till två år och mycket riktigt – visst finns det i stor utsträckning internetanvändare även här.

När det gäller den totala tillgången och användningen i Sverige har vi nu för första gången stått helt stilla mellan två mätningar. I år, liksom 2011, är det 89% av befolkningen som använder internet. Det mått vi använt tidigare för att ange hur många personer som sällan eller aldrig använder internet i hemmet, har gått från ca 1,3 miljoner svenskar 2011 till 1,2 miljoner 2012. Det kommer att ta lång tid tills vi når nivåer på närmare 100% av befolkningen med dagens förutsättningar.

Andel som använder internet någon gång, dagligen och mobilt

Mycket händer med mobilt internet

I övrigt så är området mobilitet det som står inför störst förändringar just nu. Att andelen som använder internet i mobilen ökat var ingen överraskning, tvärtom är det något vi förväntat oss av siffrorna länge, men nu ser vi ett brett genomslag för första gången. Framförallt ser vi en stor ökning bland de yngre. När det gäller tillgången till – och användningen av – surfplattor ser vi också en relativt stor ökning jämfört med 2011 års siffror. I dag uppger 20% av befolkningen över 12 år att de har tillgång till en surfplatta, en ökning med 300% från 2011 års 5%. Inte helt oväntat är det barnfamiljen som står för största tillgången, där har en tredjedel platta.

Andel som använder mobilt internet någon gång och dagligen

När det gäller användningen av sociala medier ser vi att tidigare års tillväxt avtagit något. Andelen som säger sig använda sociala nätverk ökar fortfarande något, men inte som tidigare år. Facebook har näst intill stagnerat medan Twitter fortfarande har en viss tillväxt.

I år har vi ställt lite extra frågor om hur man använder internet på jobbet. Framför allt har vi tittat lite på gränsdragningen mellan privat- och arbetsliv när det gäller internetanvändningen och hur man använder sociala medier. Här kan vi se att ca 20 procent uppger att de använder sig av sociala medier i sin yrkesroll medan som referens kan nämnas att 83 procent använder sig av e-post i sitt arbete. Sedan finns det skillnader i hur uppdelningen ser ut mellan olika tjänster som LinkedIn, Facebook och Twitter.

Det finns många godbitar i årets rapport. Läs den du också och hitta dina!

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.