Artiklar

Uppenbar tendens - bruket av musik och video ökar tydligt

Går vi tillbaka ett år i tiden för att se vilka förändringar som skett det sista året kan vi konstatera att användandet av Internet för att ta del av de traditionella medierna inte har förändrats. Det är ungefär lika många 2008 som 2007 som läser tidningar, lyssnar på radio eller ser på TV on-line. Jämför vi de som är 16-18 år med de som är 19-25 år, finner vi att de som är äldre är mer aktiva. Här föreligger således inte något bakomliggande ungdomsfenomen bland tonåringarna som driver på utvecklingen.
Annorlunda förhåller det sig med musik och video på nätet. Här har det skett förändringar. 2007 var det 45% av användarna som lyssnade på eller laddade ner musik on-line. Idag är det 57%, och tonåringarna trycker på. De är mer aktiva än tjugoåringarna (16-18 år: 93%; 19-25 år: 85%). Även användandet av Internet för att se på eller ladda ner video har ökat under senaste året, från 27 till 34%.

Förändringar i medieaktivitet på nätet (dagligen eller 1-3 ggr i veckan) mellan 2007 och 2008

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.