Artiklar

Var femte medlem i community

Communities på nätet var till en början mest för tekniker och dataprogrammerare för utbyte av erfarenheter och utveckling av program. Sedan kom yrkessajter och hobbysajter. Under denna tid och fortfarande i de högre åldrarna dominerar männen bland community-medlemmarna. För några år sedan introducerades mer sociala sajter, vilka omedelbart fick en explosionsartad tillväxt. Här dominerar nu de unga kvinnorna, som fick något på nätet som verkligen intresserade dem.
Ser vi till de webbgemenskaper som är inriktade på hobby och specialintressen liksom yrkeslivet, dominerar männen klart. Här är männen dubbelt så många, medan de sociala webbgemenskaperna attraherar mer kvinnor än män. Men även bland de unga männen är det de sociala sajterna som är mest populära. Däremot har andliga och politiska communities så få medlemmar att det inte går att redovisa här.

Vilka communities väljer män och kvinnor?

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.