Artiklar

Var tionde svensk har spelat om pengar online

I SCB:s senaste undersökning "Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009" svarar 10 procent att de har använt Internet för vadslagning, spel om pengar, tips, lotto eller för att köpa lottter under de senaste 12 månaderna. Det motsvarar 678.000 personer i åldern 16-74 år.

Männen spelar betydligt mer än kvinnorna, 15 procent av männen jämfört 4 procent av kvinnorna. Skillnaderna är även stora i olika åldrar.

Betting, tips, lotter online

Ladda ner högupplöst bild av diagram

Vanligast är spel om pengar i åldersgruppen 25-34 år där nästan var femte (19 procent) svarar att de använt Internet för vadslagning, spel om pengar, tips, lotto eller för att köpa lottter under det senaste året. Och delar vi sedan upp denna åldersgrupp efter kön, blir skillnaderna ännu tydligare.

Betting, tips, lotter online kön ålder

Ladda ner högupplöst bild av diagram

Bland män i 25-34 år är det hela 27 procent som använt Internet för vadslagning, spel om pengar, tips, lotto eller för att köpa lottter under det senaste året. Bland kvinnorna i denna åldersgrupp är andelen 10 procent.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.