Nyheter

Fråga om specifika tjänster och webbplatser

I Svenskarna och Internet har vi haft som princip att vi inte frågar efter specifika produkter, tjänster och varumärken. Det finns flera skäl till detta, studien har varit del av ett forskningsprojekt, det är viktigt för trovärdigheten att visa på ett oberoende, respondenterna blir mer benägna att svara, vi studerar generella beteenden och inte specifika tjänster osv.

Däremot har vi alltid exemplifierat med specifika tjänster när vi frågar om generell användning, för att förtydliga våra frågeställningar. Här finns dock en viss risk för att respondenten i huvudsak ”hör” exemplen, och svarar på dessa snarare än typen av tjänst. I många fall har vi gjort bedömningen att risken för fel är större om vi inte exemplifierar då många begrepp och fenomen kommer och går så snabbt att allmänheten inte i alla lägen är bekanta med dem.

Alla de argument vi haft för att inte fråga om specifika tjänster, är givetvis fortfarande giltiga. Vi känner däremot att vi inte direkt går emot argumenten ovan, genom att ställa frågor om specifika tjänster. I kombination med att vi nu ser en möjlighet att testa vissa frågeställningar om fenomen, genom att ta med frågor om tjänster som är del av dessa fenomen, har vi beslutat att fråga om några specifika tjänster. Det ser ut som att det för 2011 blir dessa tjänster vi frågar om:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • Wikipedia
 • Spotify
 • Youtube
 • bredbandskollen.se

Frågan kommer att formuleras enligt samma form som våra andra frågor. Dvs. "Hur ofta, om någonsin, använder du följande tjänster eller webbplatser i dator, mobil eller andra enheter? Svara om det är aldrig, någon gång, någon-några ggr/mån, någon-några ggr/vecka, dagligen eller flera ggr dagligen."

Alla känns relativt självklara utom möjligen bredbandskollen.se. Bredbandskollen har en mängd mätningar varje dag och via deras enkät samlas mycket intressanta data in. Här undersöker vi möjligheten att föra in ytterligare frågor men behöver då veta lite mera om vilka besökarna på tjänsten är.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

 • Josef Vega 12 september 2011, kl 19.05

  När kommer denna undersökningen ut?

  Svara
 • Joedare 12 september 2011, kl 20.05

  När kommer denna undersökningen ut?

  Svara
 • Pappa 9 juni 2012, kl 16.34

  finns det hunger games som spel?

  Svara