Nyheter

Metodbeskrivning Svenskarna och Internet

Ladda ner en fullständig metodbeskrivning för undersökningen Svenskarna och Internet. Beskrivningen klargör begrepp som population, urval, datainsamlingsmetod, panel, gratifikation, bortfall, ram mm. Dokumentet beskriver även urvalens representativitet för den aktuella populationen. Dokumentet uppdateras årligen med nya uppgifter om respektive års undersökning.

Metodbeskrivning Svenskarna och Internet (rev 110109)

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.