Nyheter

Tema "Internet i jobbet" i Svenskarna och Internet 2012

Nu startar vi tema arbetet med att gå igenom gamla frågor som kan återanvändas.

I stort vill vi veta hur man använder sig av internettjänster på jobbet ur individens perspektiv. Vi vill kartlägga den användning som har någon form av koppling till den privata och individuella användningen. Vad är skillnaderna mellan den privata och yrkesrelaterad användningen av internet? Hur ser gränsdragningen mellan privat och jobb ut, och hur påverkas det av sociala medier? Hur kommunicerar man, hur lär man sig och hämtar fakta. Går det att skilja på intern och extern kommunikation? Reglerar eller blockerar arbetsgivaren vad som får göras med internet på jobbet, privat eller i tjänsten?

Vi är inte intresserade av hur man ur ett organisatoriskt- eller verksamhetsperspektiv anvädner sig av olika IT-lösningar eller system. Tex. vilken typ av betalningslönsning verksamheten valt för sitt e-handelssystem.

Gamla frågor som vi ska lyfta tillbaka:

v62a Hur ofta använder du internet för att arbeta hemifrån (utöva ditt yrke)?

0                   Aldrig

1                   Någon gång

2                   Någon/några gånger i månaden

3                   Någon/några gånger i veckan

4                   Dagligen

5                   Flera gånger dagligen

v62b Har möjligheten att arbeta hemifrån med hjälp av internet medfört att du kan vara mindre på din arbetsplats?

0                   Nej

1                   Ja, någon dag ibland

2                   Ja, jag arbetar regelbundet hemma någon dag i veckan

3                   Ja, jag arbetar till största delen hemifrån

v116b  Läser du din e-post under semestern?

0                   Nej

1                   Ja

v112_1 Under en typisk vecka, ungefär hur många e-postmeddelanden skickar du som har att göra med arbetet?

V114_1 Under en typisk vecka, ungefär hur många e-postmeddelanden får du som har med arbetet att göra?

 

Frågor vi använde 2011 som blir kvar:

v44a Har du tillgång till internet på arbetet?

0                                        Nej

1                                        Ja

 

v44a2 Hur ofta använder du internet på arbetet?

1                                        Aldrig

2                                        Någon gång

3                                        Någon/några gånger i månaden

4                                        Någon/några gånger i veckan

5                                        Dagligen

6                                        Flera gånger dagligen

v51 Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda internet på arbetet?

Om aldrig, uppger du 0 minuter.

1                                        Timmar

2                                        Minuter

 

q8f  Har användandet av internet ökat eller minskat dina kontakter med människor inom ditt yrke, både på och utanför internet? Använd en skala från 1 till 5, där 1 betyder att kontakterna har minskat mycket och 5 betyder att de har ökat mycket. 3 betyder att det är oförändrat.

1                                        1 (minskat mycket)

2                                        2

3                                        3 (oförändrat)

4                                        4

5                                        5 (ökat mycket)

v44a4 Hur ofta, om någonsin, brukar du använda internet på jobbet, för privata ändamål? Som tex. att skicka epost, använda sociala nätverkswebbplatser chatta mm.

0                                        Aldrig

1                                        Någon gång

2                                        Någon/några gånger i månaden

3                                        Någon/några gånger i veckan

4                                        Dagligen

5                                        Flera gånger dagligen

 

v186b. Hur viktigt är internet för dig i studier/arbetslivet?

1                                        inte alls viktigt

2                                        inte viktigt

3                                        varken viktigt eller oviktigt

4                                        viktigt

5                                        mycket viktigt

Nya frågor för 2012

Hur ofta, om någonsin, använder du dig av följande internettjänster för jobbändamål?

0                                        Aldrig

1                                        Någon gång

2                                        Någon/några gånger i månaden

3                                        Någon/några gånger i veckan

4                                        Dagligen

5                                        Flera gånger dagligen

... kontrollera, läsa eller skriva e-post?

... Instant Messaging och chat?

... söka efter fakta eller kontrollera fakta?

… skriva på en blogg?

… besöker du sociala nätverks-webbplatser där man i regel har en personlig profil och socialt umgänge och relationer står i fokus? Tex. Facebook, twitter och LinkedIn

Här ett par frågor från Håkan Selgs @Hselg undersökning som vi använder (efter mindre modifikation, de kommer fortfarande vara jämförbara). Tack Håkan!

Brukar du posta innehåll som är privat eller yrkesrelaterat på sociala medier? Ange på en skala från 1-5 där 1 betyder att det är endast privat innehåll och 5 betyder att det är endast yrkesrelaterat. 3 betyder att det är ungefär hälften var.

1                   2                   3                   4                   5

Endast privat                                                               Endast yrkesrelaterad

Facebook

LinkedIn

Twitter

 

Har du en privat eller yrkesrelaterad relation till dina kontater på följande sociala medier? Ange på en skala från 1-5 där 1 betyder att det är endast privata relationer och 5 betyder att det är endast yrkesrelaterade. 3 betyder att det är ungefär hälften var.

1                   2                   3                   4                   5

Endast privat                                                               Endast yrkesrelaterade

Facebook

LinkedIn

 

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

 • Brita Solvin 14 december 2011, kl 10.27

  Jag tror att ni skulle vinna på att dela upp denna:
  ”… besöker du sociala nätverks-webbplatser där man i regel har en personlig profil och socialt umgänge och relationer står i fokus? Tex. Facebook, twitter och LinkedIn”
  till tre svarsalternativ eventuellt med fritext tillägget ”annat”
  Det känns som om ni får enfram en skillnad mellan det i viss mån yrkesrelaterade LinkedIn i förhållande till den mer privata Facebook.

  Svara
 • Brita Solvin 14 december 2011, kl 10.27

  Jag tror att ni skulle vinna på att dela upp denna:
  ”… besöker du sociala nätverks-webbplatser där man i regel har en personlig profil och socialt umgänge och relationer står i fokus? Tex. Facebook, twitter och LinkedIn”
  till tre svarsalternativ eventuellt med fritext tillägget ”annat”
  Det känns som om ni får enfram en skillnad mellan det i viss mån yrkesrelaterade LinkedIn i förhållande till den mer privata Facebook.

  Svara
 • Dick Tarnhammar 15 december 2011, kl 08.50

  Hej! Har ej sett hela formuläret så dessa rekommendationer är med reservation för detta. En faktor som jag tror är drivande för användning av soc.medier är vilken typ av arbete, nivå, arbetstid (reglerad, fri), fuktion/typ av tjänst etc. När arbetstid och fritid allt mer flyter ihop för många yrkesgrupper blir detta en drivfaktor i sig. Skulle vara intressant att se hur detta skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper, privat, etc.

  Svara
 • Dick Tarnhammar 15 december 2011, kl 08.50

  Hej! Har ej sett hela formuläret så dessa rekommendationer är med reservation för detta. En faktor som jag tror är drivande för användning av soc.medier är vilken typ av arbete, nivå, arbetstid (reglerad, fri), fuktion/typ av tjänst etc. När arbetstid och fritid allt mer flyter ihop för många yrkesgrupper blir detta en drivfaktor i sig. Skulle vara intressant att se hur detta skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper, privat, etc.

  Svara