Bredbandskollen – mobil surfhastighet 2015

Bredbandskollens mobilapp lanserades under 2008. Sedan dess har över 30 miljoner mätningar genomförts av personer runt om i vårt avlånga land. Resultatet från varje mätning finns sparad i en databas. Vi har sammanställt resultaten av de mätningar som gjorts via Bredbandskollens mobilapp under 2014 och fram till och med 12 mars 2015 och presenterar dem tillsammans med tidigare års resultat i denna rapport. Rapporten innehåller även geografiska jämförelser samt en jämförelse mellan olika operatörer.

Relevanta Excelfiler:
Tabellbilaga

Författare: Pamela Davidsson

Organisation: .SE

Ladda ner ‘Bredbandskollen – mobil surfhastighet 2015’