Svenskarna och internet 2011

Svenskarna och internet är en årlig rapport som baseras på undersökningen med samma namn. Den årliga studien av Svenskarnas internet- och medievanor startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av internet och medier samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället.

 

 

 

 

 

Frågeformulär Svenskarna och internet 2011

Frågeformulär Svenskarna och internet 2011 (12-15 år)

Författare: Olle Findahl

Organisation: IIS

Ladda ner ‘Svenskarna och internet 2011’